Nebbeling.com

Trainingen, Lezingen, Info en Advies over sociale veiligheid voor mens en bedrijf, gebaseerd op de laatste en meest effectieve psychologische inzichten en technieken.

Wat wij doen

Waar wij ons mee bezighouden...

is gedragbeïnvloeding gericht op veilig(er) werken.
Wij baseren ons op de laatste en meest effectieve inzichten uit de Toegepaste Psychologie.

 

Vanuit de maatschappij is veel behoefte aan deze psychologische kennis. Hoe kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat mensen zich eerlijk blijven gedragen in winkels, dat de klanten en bezoekers zich gehoord voelen bij klachten en zodoende agressie wordt voorkomen of dat het personeel veilig en effectief reageert op een overval?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is niet alleen kennis van de theorieën en bevindingen uit de psychologie nodig maar vooral de vaardigheid hoe deze kennis op een effectieve manier te vertalen naar de praktijk. De kennis blijft vaak binnen de wereld van experts. SecurityPsychologie.nl vertaalt psychologische kennis naar toepassingen vanuit specifieke deskundigheid over enerzijds de psychologische termen, theorieën en methoden en anderzijds vanuit kennis over criminaliteit en preventie vanuit de praktijk. Bij SecurityPsychologie ligt de focus op het oplossen van praktijkproblemen door middel van interventies.

Kijk hier voor een mooi staaltje Security Psychologie van de Newcastle University in Engeland waar een poster van een paar ogen de fietsendiefstal met 62% deed af nemen.

Trainingen

Leer over gedrag, communicatie, gedragsbeïnvloeding en hoe je hiermee criminaliteit kunt voorkomen...

Lezingen - Workshops

Welke invloed heb jij op de veiligheid van jezelf en het bedrijf? In korte interactieve presentaties alles over uw onderwerp...

Onderzoek en Advies

Nieuws, adviezen en tips uit de Security Psychologie. In deze blogs leest u berichten en wetens(w)aardigheden.

Enkele voorbeelden van ons werk

Dit is een kleine greep uit ons aanbod en onze mogelijkheden:

Wat mogen we voor u betekenen?

Nebbeling Training Center | Potgieterlaan 26 | 2321 XZ | Leiden | 071 - 568 03 09


U vindt ons op ...