Copyright

©Copyright Nebbeling Training Center 1998-2020. Alle rechten voorbehouden.

Gebruik van de informatie is van harte toegestaan indien aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. De informatie op deze website mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke kopie aanwezig is: “© Auteursrecht: SecurityPsychologie.nl”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet zonder bronvermelding wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.
Nebbeling Training Center voert het redactie en het beheer over de pagina’s op onder andere deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan en zelfs van harte welkom. De webmaster stelt het wel op prijs als u hem van het doorlinken op de hoogte stelt.

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u op deze site (securitypsychologie.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft, bij Nebbeling Training Center of zijn in licentie aan Nebbeling Training Center verstrekt. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie in welke vorm dan ook, is niet toegestaan tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Nebbeling Training Center.