Winkeldiefstal voorkomen dmv gedrag

Winkeldiefstal: – Wat kun je doen om winkeldiefstal te voorkomen? Zoveel mogelijk aandacht geven aan zoveel mogelijk klanten, hoe meer de klant WEET dat hij/zij gezien is, hoe minder de kans op winkeldiefstal. Groet, spreek aan en laat zien dat je iemand gezien hebt. Dit is hetzelfde principe als de monitor met camerabeelden die je […]

Je ziet meer criminaliteit dan er is!

De Beschikbaarheidsheuristiek Ons brein is bijzonder knap en kan meer dan wij nu weten, maar het is zeker niet perfect. Je brein helpt je, zet je in de goede richting en geeft je soms ronduit verkeerde informatie. Ook op het gebied van criminaliteit en veiligheid. Het vergeet soms belangrijke details bij getuigenissen of het registreert duidelijk […]

Gedragsbeïnvloeding en Security; een voorbeeld

Kijk hier voor een mooi staaltje Security Psychologie van de Newcastle University in Engeland waar een poster van een paar ogen de fietsendiefstal met 62% deed af nemen. NB eind 2016 kwamen sociaal psychologische onderzoeken in opspraak doordat veel onderzoeken niet repliceerbaar bleken. Ook het zgn. ‘ogen-effect’ bleek gevoelig voor specifieke condities…  

Zo kijkt een beveiliger

Psychologie Magazine introduceerde een nieuw item: “Zo kijkt de…” Aan mij de eer om de eerste expert te zijn voor een interview en een praktijkvoorbeeld. ‘Een surveillant moet vooral objectief waarnemen,’ zegt bedrijfsrechercheur en trainer Rogier Nebbeling. ‘Maar daartoe is een mens helemaal niet goed uitgerust. Onze hersenen maken bijvoorbeeld overal al gauw even patroon van.’ En daar is Nebbeling op gebrand, […]