Gedragsbeïnvloeding en Security; een voorbeeld

Kijk hier voor een mooi staaltje Security Psychologie van de Newcastle University in Engeland waar een poster van een paar ogen de fietsendiefstal met 62% deed af nemen. NB eind 2016 kwamen sociaal psychologische onderzoeken in opspraak doordat veel onderzoeken niet repliceerbaar bleken. Ook het zgn. ‘ogen-effect’ bleek gevoelig voor specifieke condities…